Mark
Restaurang Fabrick — Gamla Almedalsvägen 23, Göteborg